Je zult er maar mee geconfronteerd worden, de diagnose kanker. Een enorme hoeveelheid mensen zal de confrontatie aan moeten gaan, want één op de drie mensen krijgt vroeg of laat kanker. Het hoogste percentage bevindt zich in de leeftijdscategorie van 60-75 jaar. Huidkanker staat met stip op nummer één als meest gediagnosticeerde vorm van kanker in Nederland, gevolgd door borstkanker. (bron Nationaal Kompas Volksgezondheid) Logischerwijs kun je  bedenken dat kanker booming bussiness is. Hoe je het ook wendt of keert, aan kanker wordt flink verdiend.

JUISTE THERAPIE
Na de diagnose kanker ben je behoorlijk lamgeslagen en slaat de paniek toe. Als patiënt heb je meestal niet de tijd en de energie om zelf op zoek te gaan naar de juiste therapie. Sterker nog, je verwacht de juiste therapie te krijgen in het ziekenhuis, daar zijn deze immers voor.  Aangezien er zoveel mensen met kanker te maken krijgen, zou je verwachten dat de aangeboden reguliere therapieën wel legio moeten zijn. Want ieder mens is uniek en heeft een behandeling nodig toegesneden op zijn of haar unieke persoon.

PRAKTIJK
Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Wanneer je in Nederland de diagnose kanker krijgt, is chemotherapie een bijna niet te ontlopen therapie naast bestralingstherapie. Alternatieven worden nauwelijks geboden. Hierin loopt Nederland duidelijk achter in vergelijking met omringende landen, waar naast chemo de patiënt de keuze geboden wordt voor andere therapieën. In een Nederlands ziekenhuis loopt je zelfs het risico dat verdere behandeling geweigerd wordt wanneer je de weg kiest van het alternatieve. Het is toch al te zot dat je als kankerpatiënt zélf op zoek moet gaan naar alternatieven, wanneer je de ellende van chemo wilt ontlopen? Ieder mens heeft recht op  behandeling, maar ieder mens heeft ook het recht de behandeling te kiezen die hij of zij wil.

HET MIDDEL
Al tientallen jaren wordt onderzoek gedaan naar hét middel om kanker te bestrijden. Miljarden zijn hier al aan gespendeerd. Het middel waar nog steeds het meest naar gegrepen wordt, is chemotherapie. Af en toe verschijnt er een bericht in de krant dat er een nieuwe doorbraak is in het onderzoek naar kanker. Het medicijn wordt zelfs een beetje bijgesteld…maar het blijft chemotherapie. Dat deze therapie al lange tijd als een dubieus middel beschouwd wordt, wordt onder de pet gehouden.

AVERECHTS
Uit onderzoek is zelfs gebleken dat chemo juist averechts werkt en kankercellen resistent maakt tegen dezelfde chemotherapie. Door het chemo-bombardement maakt het lichaam het zgn. WNT16b eiwit aan om de cellen te beschermen, zo ook de tumorcellen. Google WNT16b chemo, en de verontrustende berichten vliegen je om de oren.  Uit een in de VS gehouden enquête onder oncologen blijkt dat 75% desgevraagd zelf nooit aan chemotherapie zou beginnen! Dezelfde oncologen schrijven hun patiënten de therapie echter wel voor. Hoe bizar is dat! Je kunt je dan afvragen voor welke therapie deze oncologen zelf zouden kiezen wanneer zij de diagnose kanker krijgen.

ALTERNATIEF
Hoewel  het wemelt van de alternatieve, minstens zo succesvolle therapieën zullen de oncologen er niet mee aankomen. Zolang er in de vakbladen geen melding wordt gemaakt van een alternatieve therapie, zal deze niet helpen,  zo is hun mening. Dat wil niet zeggen dat deze therapieën niet werken, ze worden alleen niet erkend door de reguliere geneeskunde.

FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
Waarom niet?… Als je logisch nadenkt, kun je er niet omheen dat de farmaceutische industrie hier het grootste aandeel in heeft. De farmaceutische industrie is geen filantropische instelling met het idee de mensheid te redden. Nee, het is niets meer en niets minder dan een bedrijf wat geld wil verdienen, net als ieder ander bedrijf. Eén van hun grootste melkkoeien is kanker. Per chemopatiënt worden duizenden euro’s verdiend. Zolang de farmaceutische industrie geen alternatief heeft voor chemo, zal er niets anders zijn…

VERDIENEN
Alternatieve therapieën met hun vaak simpele, doch zeker niet minder doeltreffende middelen, passen niet in de categorie van winstgevende middelen. Neem als voorbeeld wietolie, een geweldig krachtig hulpmiddel om de gezondheid naar een hoger level te tillen en kankercellen te elimineren. Echter een middel wat iedereen zo uit de natuur kan plukken, en waar de Farma dus niet aan kan verdienen. De onderzoeken naar wietolie worden derhalve niet gepromoot in de vakbladen van de medici, die hierdoor hun conclusie trekken dat het niet werkt.

Er zijn genoeg hoopgevende berichten te lezen over natuurlijke alternatieven die in ieder geval minder belastend zijn voor de patiënt. Deze zullen niet in vakbladen verschijnen, niet door artsen worden voorgeschreven, omdat er niet genoeg geld aan te verdienen valt. Niet omdat de arts dat niet zou willen, maar hij heeft er geen kennis van en uit hoofde van zijn functie als werknemer in een ziekenhuis wordt verwacht dat de middelen aangeprezen worden die het ziekenhuis aanbiedt.

Ooit een regulier medisch vakblad gelezen waar bv homeopathie wordt aangeprezen? Ooit een seminar voor reguliere geneeskunde bezocht waar over natuurlijke middelen gerept wordt?  Die zul je niet vinden.

OERWOUD
Het zou enorm helpen wanneer oncologen hun patiënten zouden kunnen adviseren hoe zij hun afweersysteem weer optimaal kunnen krijgen. Ook zou het enorm helpen wanneer oncologen hun patiënten andere behandelingsmethoden aan zouden kunnen bieden dan chemotherapie of als aanvullende methode naast chemotherapie. Je wordt op internet platgebombardeerd met reguliere en alternatieve behandelmethodes om kanker te overwinnen. Op sites waar alternatieve therapieën worden aangeprezen, slaat men elkaar om de oren met feiten en fabels over dezelfde therapie op de bijbehorende forums. Als patiënt kom je terecht in een oerwoud van do’s en don’ts met betrekking tot kanker.

TIPS
Mocht je te maken krijgen met de diagnose kanker en weet je niet waar te beginnen met zoeken naar een alternatief, of wil je naast het volgen van de reguliere behandeling andere methodes volgen, hieronder een rijtje van tips die zeer hoopgevend en de moeite waard zijn om je in te verdiepen:

  • Lees het boek “Chemo? Of kan ik zelf kiezen?” van Henk Trentelman. Het voorwoord in dit boek is geschreven door de arts Dr. H.C. Moolenburgh:

Voor mij als arts is het beschamend, dat dit boek niet door een arts is geschreven, maar door een kankerpatiënt . Eigenlijk is het boek één grote schreeuw, die de gevoelens van tienduizenden patiënten vertolkt: ‘Zou er eindelijk eens iemand willen luisteren naar wat wij, patiënten, zelf willen?’

  • Website Kanker-Actueel. Deze site probeert een brug te slaan tussen de reguliere en alternatieve gezondheidszorg.
  • www.manon-schrijft.nl zie Ander Schrijfsel. Zeer helder en informatief geschreven met duidelijke tips.

HIPPOCRATES
Tot slot…De eed van Hippocrates. Artseneed, gezworen door iedere arts bij toetreding tot zijn beroepsgroep:

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan, zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.

of:

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Wordt werkelijk het belang van de patiënt voorop gesteld? Wordt er werkelijk geluisterd? Wordt men optimaal ingelicht? Wie het weet mag het zeggen…