Hoog gevoeligheid brengt een aantal uitdagingen met zich mee die soms kunnen zorgen dat u in een neerwaartse spiraal komt. Een gebrek aan energie maakt het nog moeilijker om uit te komen, waardoor je langer ongewild in een uitzichtloze situatie zit dan je wilt. Uiteindelijk is je kwaliteit van leven op zijn zachtst gezegd niet optimaal, waardoor het meer op overleeft dan op leven gaat lijken. De vermoeidheid is op medisch gebied niet te verklaren en er wordt dan een label op je geplakt zonder dat je de oorzaak van je vermoeidheid kan vinden.

OORZAAK VERMOEIDHEID
Alles om ons heen bestaat uit energie en ook wij als mensen. Ieder mens heeft een energieveld om zich heen waarmee hij direct in contact staat met zijn omgeving. Met dit energieveld ontvangen wij informatie, maar verzenden deze ook uit. De energieveld van een HSP-er is zo gevoeliger dan dat van een niet HSP-er en dat dit soms meer dan 30 keer zo gevoelig kan zijn, beseffen veel van hen niet. Er komt dan vaak ongewild heel veel informatie naar binnen via alle zintuigen waar een HSP-er eigenlijk niets aan heeft. Deze informatie ontvangt veel energie van onze menselijke batterij.

Het beste kan je vergelijken met een smartphone die de hele dag heel veel informatie moet verzamelen. De batterij zal daardoor sneller leeg raken dan een andere telefoon met minder apps.
Als u een aantal functies van uw telefoon afsluiten en sommige apps, zoals instagram ed verwijdert, dan zult u direct merken dat uw batterij langer meegaat. Zo wordt het ook met het energieveld van een mens gesteld.

Ontvangen.
Als je als HSP-er leeft in een omgeving met heel veel min-energie, dan krijg je zwakke plekken in je energieveld, aangezien je te veel min-energie ontvangt. Deze zwakke plekken zullen uiteindelijk gaten worden, waardoor je energie verliezen. Een mens kan niet optimaal leven in min-energie, omdat er dan een afwijking ontstaat. Deze verschilt van zich dan op geestelijk-en / of lichamelijk gebied en dan moet je denken aan vermoeidheid, slaapproblemen, angsten, stemmingswisselingen en dergelijke.
Deze externe ophopingen van min-energie zijn doorgaans duidelijk gevoelig voor een HSP-er. Onverklaarbare lichamelijke pijnen, een drukkende gevoel en een somber, niet goed te benoemen gevoel wordt dan ervaren.

Zenden
Omdat een mens in contact staat met zijn omgeving, kan dit ook door zijn eigen energieveld zijn omgeving beïnvloeden. Hij zendt zijn eigen energie immers uit. De zes basismotieven die we hebben hebben daarbij een grote rol gespeeld. We hebben namelijk 4 min emoties (verdriet, angst, woede, teleurstelling) die we ontladen. Heb je veel onverwerkte emoties en ervaringen, dan zal je deze ook onbewust uitzenden. De omgeving zal dan zwaar gaan voelen, omdat er een bundeling van min-energie ontstaat. Deze min-energie zorgt voor een afwijking, waardoor er onder andere vermoeidheid opstaat, daar je batterij letterlijk wordt leeggetrokken.

HSP zo leef je ermee.
Als een HSP-er leeft met externe en interne min-energieoplossingen, dan is zijn menselijke batterij daar zeker gevolgen van ondervinden. Omdat er een tekort opstaat voor andere lichamelijke en geestelijke processen, krijgen men allerlei onverklaarbare klachten. Samen met de vermoeidheid zal er vaak een extra label gegeven worden, waardoor u de gevoel krijgt dat u moet in de diagnose staan, wat dan de enige oplossing is.
Maar door je op een effectieve en snelle manier af te sluiten voor externe mini- energie, zal je batterij minder energieverlies hebben.
Het werken met Manuele Tachyon Energie zal opruimen van eventuele emotionele blokkades, omdat deze energie alles naar de oorspronkelijke staat terug wil brengen. Doordat je energieveld weer verstevigd wordt, blijf je dichter bij jezelf en zal de vermoeidheid ook aanzienlijk verminderen.
Tijdens de workshop Leven Met Energie basis, (http://www.benazir.nl/leven-met-energie/) leert een HSP-er om met interne en externe min-energie om te gaan. Ze krijgen de mogelijkheid om het heft weer in eigen handen te nemen.

Wanneer neem je het heft in handen, en zorg je dat het leven niet overleven wordt?

Delen wordt door mij en anderen gewaardeerd.
Maar liefst 20% van de bevolking is hooggevoelig.