De definitie van vriendschap:

Het belangrijkste waar vriendschap op gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap heeft noemt men een ‘vriend’ of ‘vriendin’. Vrienden helpen elkaar en aanvaarden meer van elkaar dan van andere relaties.

Op facebook voeg je met enige regelmaat een vriend of vriendin toe. Wanneer je bovenstaande definitie leest, is dat dan van toepassing op de vriend of vriendin die je toevoegt? Vaak worden mensen toegevoegd en kunnen zij meelezen in je dagelijkse wel en wee dat je deelt via internet. Over en weer worden grapjes gemaakt en wordt er met je meegeleefd indien nodig. Je creëert een club mensen waarvan jij zelf bepaalt in hoeverre je hen op de hoogte wilt houden van jouw leven. De omschrijving vriend of vriendin moet waarschijnlijk niet te letterlijk genomen worden, in ieder geval niet in de letterlijke zin zoals de definitie hierboven omschrijft.

“IK ONTVRIEND JE!”
Hoe vaak gebeurt het dat mensen berichten plaatsen met de mededeling dat ze hun adressenbestand gaan opschonen en dat er dus mensen ‘ontvriend’ gaan worden. Er zijn mensen die dat als heel vervelend kunnen ervaren. Wellicht helpt het om dan eens goed naar de definitie van ‘vriendschap’ te kijken en begrijp je dat ‘ontvrienden’  niet van toepassing is op de mensen met wie je een werkelijke vriendschap hebt.

Voor het ontstaan van social media had je waarschijnlijk nog nooit van het woord ontvrienden gehoord. Er is ooit een tijd geweest dat mensen op een directe manier met elkaar communiceerden door middel van rechtstreeks contact. Zie je het al gebeuren dat je met iemand staat te praten en in zijn of haar gezicht roept: “Ik ontvriend je!” De ander zou op z’n minst denken dat je een inzinking hebt, of zou zeggen: “Neem even een kopje koffie, dan praten we er even over.” Na een uurtje zullen jullie er dan waarschijnlijk hartelijk om kunnen lachen, elkaar een klap op de schouder geven en weer als vrienden uit elkaar gaan.

GRADATIES VRIENDSCHAP
Helaas is door het ontstaan van social media het persoonlijk contact met elkaar veranderd en kun je het onderverdelen in gradaties. Je hebt de mensen met wie je werkelijke vriendschap hebt, waarmee je alles kunt bespreken. En ook al zie je elkaar een half jaar niet, de draad wordt weer opgepakt en er volgen geen verwijten; kortom een werkelijke vriend of vriendin. Dan heb je de mensen die je af en toe eens spreekt of ziet, maar waarmee je geen intense vertrouwensband opbouwt. Wanneer social media niet zouden bestaan, zou je deze categorie mensen waarschijnlijk zelden werkelijk spreken of zien. Toch worden ze aan je bestandje toegevoegd onder de naam ‘vriend’, maar in het dagelijks leven zullen ze waarschijnlijk nooit werkelijk tot je intieme kring behoren; meer tot de categorie ‘vage kennissen’.

Mocht je ooit iemand ‘ontvrienden’  of zelf ‘ontvriend’ worden, til er dan niet te zwaar aan, echte vrienden blijven vrienden…door dik en dun.