Uit een onderzoek,  gedaan door de Engelse bioloog Robin Baker, blijkt dat de vagina van de vrouw niet gemaakt is om monogaam te zijn. Een vrouw die een monogame relatie heeft, heeft veel minder invloed op de zaadlozing van de man dan een vrouw die er meerdere relaties op nahoudt.

Biologisch gezien – volgens Baker – zijn de zaadcellen van de man erop gericht om andere zaadcellen op weg naar het vrouwelijke eitje uit te schakelen. Dat betekent  dat als 99 % van de zaadcellen als hoofddoel hebben het ten gronde richten van andere zaadcellen, de vagina van nature niet monogaam is. Slechts 1 % van de zaadcellen zijn er voor de voortplanting en die laten eerst de stoottroepen hun werk doen. Een ander gegeven is dat een man twee keer zoveel zaadcellen produceert als een vrouw geen vaste partner heeft. In plaats van 300 miljoen zaadcellen gaan er dan maar liefst 600 miljoen zaadcellen aan het werk.

GEVOLGEN VOOR SAMENLEVING?
Heeft dit onderzoek gevolgen voor onze samenleving? Ja, want er is ook naar voren gekomen dat door de  – wat Robin Baker noemt de sperma-oorlog –  maar liefst 10 % van de kinderen die er geboren worden, buitenechtelijke kinderen zijn. Alleen in Nederland lopen er dus 1.6 miljoen mensen rond die verwekt zijn tijdens een buitenechtelijke relatie. De bestseller Sperma-oorlog  ondersteunt uitvoerig zijn bevindingen en onderzoeksresultaten. Het boek is wereldwijd een enorm succes,  want het is in maar liefst in 28 talen vertaald.